NARZĘDZIA STRATEGICZNE | LUDZIE |

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

pzl@pzl.pl

bądź pocztą tradycyjną na adres:

ul. Ostra 15
02-949 Warszawa

Prosimy o zrozumienie, jeśli nadesłana oferta pracy pozostanie bez odpowiedzi. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie zgłoszenia.