04.11.2019 |

Jest takie znane powiedzenie odnoszące się do reklam Oleju Kujawskiego: "Olej, kobiety i śpiew... »»

29.10.2019 |

No i się rozeszło! Nasze złoto za kampanię dla Żabki - „Ka... »»

Na finał jurorzy wciągnęli Żubra
28.04.2020 |

Kampania „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”, którą przygotowaliśmy dla Kompanii Piwowarskiej ma szansę na nagrodę w kategorii INNOWACYJNY BIZNES w konkursie Innovation 2020. Nad projektem pracowaliśmy wspólnie z Huta 19 im. Joachima Fersengelda, BNA Brand New Attitude i Zenith. Za realizację spotu odpowiadają OTO Film i Platige Image, a za udźwiękowienie Juice Sound.