Makarą | nowa marka nudli

Zostaliśmy zaproszeni przez firmę Nestle do pracy nad stworzeniem i wprowadzeniem nowej marki w ciekawej kategorii nudli - zupek chińskich - dań z makaronem. Ciekawej, bo jak się okazało podczas prac, niejednoznacznej i charakteryzującej się niezwyczajnymi prawami.

  • Analiza rynku tzw. zupek chińskich - rekonstrukcja mapy rynku, głównych wymiarów pozycjonowania konkurencji, analiza komunikacji konkurencji i identyfikacja nisz rynkowych;
  • Analiza kodów opakowań - analiza kodów pojawiających się na opakowaniach zupek chińskich i nudli;
  • Rekonstrukcja potrzeb konsumenckich - indywidualne wywiady konsumenckie rekonstruujące główne znaczenia i tożsamość kategorii;
  • Strategia marki - wybór grupy docelowej i określenie źródła biznesu strategii konkurencyjnej dla nowej marki. Identyfikacja kluczowych insightów konsumenckich oraz stworzenie na ich podstawie big idea i konceptów pozycjonowania dla nowej marki.
  • Brief kreatywny na nazwę oraz komunikację wprowadzającą nową markę;
  • Brief na opakowania dla nowej marki.