Białowieski Zdrój | Opracowanie esencji i wyostrzenie pozycjonowania marki

Firma Hoop Polska w 2012 wprowadziła na rynek nową markę wody źródlanej – Białowieski Zdrój. Przed wprowadzeniem marki zajęliśmy się:
• analizą rynku wód – szukaliśmy niezagospodarowanych obszarów rynku i ocenialiśmy szanse oraz zagrożenia dla marki związane z wejściem w te obszary;
• dopracowaniem strategii marki – stworzyliśmy nową esencję marki, wyostrzyliśmy zapis pozycjonowania, określiliśmy kluczowe elementy marki, takie jak: ikona, misja, rola dla człowieka i świat marki;
• opracowaniem wytycznych egzekucyjnych – czyli ram dla poszukiwań kreatywnych związanych z projektowaniem komunikacji dla marki;
• stworzeniem brand booka – krótkiego podręcznika dla wszystkich, którzy będą pracowali z ta marką.