Tatra | nowe pozycjonowanie marki

Zostaliśmy zaproszeni przez Grupę Żywiec do przyjrzenia się marce piwa Tatra. Poproszono nas o zdiagnozowanie sytuacji marki, nazwanie kluczowych problemów i zaproponowanie koniecznych zmian w strategii. W tym celu wykonaliśmy następujące prace:

  • Diagnoza sytuacji marki - analiza dotychczacowej strategii, synteza informacji na temat grupy docelowej oraz analiza badań wizerunku i komunikacji marki, które pozwoliły odkryć główne pęknięcia w marce.
  • Strategiczna mapa możliwości - stworzenie możliwych dróg rozwoju strategii marki.
  • Analiza marek związanych z wybraną kulturą - przeanalizowalismy kilka przykładów marek, opartych na związku z wybraną kulturą.
  • Pogłębiona analiza kulturowa Góralszczyzny - przyjrzeliśmy się kulturze góralskiej nie tylko poprzez pryzmat jej atrakcyjnej sfery wizualnej, ale przede wszystkim poprzez pryzmat ludzi żyjących na Podhalu i wartości jakie składają się na "góralszczyznę", a także - a może przede wszystkim - wykorzystaliśmy własną bogatą wiedzę empiryczną:)
  • Strategia marki - stworzyliśmy nowe pozycjonowanie marki oraz plan komunikacji w kanałach na pierwsze 3 lata wdrażania nowego pozycjonowania.