Plus | monobrand

Plus w 2011 roku przechodził jedną z większych zmian od początku historii marki. W obliczu ewolucji rynków telekomunikacyjnych na całym świecie marka zdecydowała się na odświeżenie strategii wizerunkowej oraz urposzczenie portfela submarek. Naszym zadaniem była pomoc w realizacji tego procesu. Oto, co zrobiliśmy:

  • Analiza strategii portfelowych marek telekomunikacyjnych - przyjrzeliśmy się głównym markom telekomów na rynku europejskim i przeanalizowaliśmy w jaki sposób budują swoje strategie portfelowe.
  • Analiza trendów na rynku telekomunikacyjnym - pakietyzacja, iPadyzacja, wojny platform, dumb&smart pipes... W zrozumieniu tych zjawisk pomogliśmy sobie konsultacjami z ekspertem, który na co dzień o tym pisze.
  • Badania semiotyczne - interesowało nas przede wszystkim, jak zmienia się sposób rozumienia technologii oraz relacji międzyludzkich we współczesnej kulturze. Określiwszy cele, wysłaliśmy brief do zewnętrzbej agencji.
  • Badania etnograficzne - jak zobaczyć, co będziemy robili z naszymi telefonami za rok, dwa? Spędzić kilka dni z młodymi nadaktywnymi ludźmi, którzy mają hopla na punkcie wszystkiego, co świeże. Określiwszy cele, wysłaliśmy brief do ahencji zewnętrznej.
  • Wywiady z konsumentami - przeprowadzane wg własnej metodologii odkrywania metafor, miały dostarczyć możliwie głębokich insightów, jak ludzie czują (bardziej niż rozumieją) kluczowe pojęcia dla marek telekomunikacyjnych.
  • Scenariusz wdrożenia monobrandu - opracowalismy kilka scenariuszy wdrażania kolejnych elementów monobrandingu. Od "Kroczącej zmiany" po "Big Bang".
  • System uspójnienia komunikacji marki - opracowaliśmy również system wytycznych strategicznych, egzekucyjnych i na poziomie identyfikacji wizualnej, które mają za zadanie uspójnić komunikację wszystkich linii biznesowych Plusa.