50 najbardziej kreatywnych w biznesie
01.02.2011

Wśród 50 najbardziej kreatywnych w biznesie wg rankingu Breifu, na pozycji 15 uplasowali się Iwo Zaniewski i Kot Przybora.